Allmenne vilkår

Innledning

Informasjon om hvordan Jobtip AB behandler personopplysninger når du bruker Jobtip sine tjenester. Jobtip utvikler programvare som lar kandidater søke på ledige stillinger hos arbeidsgivere. For deg som kandidat innebærer dette at Jobtip til slutt ikke er ansvarlig for dine personopplysninger. På grunn av dette fungerer Jobtip som en leverandør for personopplysninger for den kunden som ønsker å benytte seg av Jobtip sine tjenester. Den endelige kunden er den som til sist står ansvarlig for personopplysninger.

For å finne ut hvordan personopplysningene dine blir håndtert så henviser vi deg til den bedriften du velger å sende søknad til. Jobtip vil derimot håndtere opplysningene dine under rekrutteringsprosessen.

Leverandør av personopplysninger

En leverandør av personopplysninger er den parten som hjelper en annen virksomhet med å behandle personopplysningene dine. Jobtip er en leverandør av personopplysninger for den arbeidsgiveren du velger å søke deg til. Fordi Jobtip utvikler programvare for rekruttering, så må Jobtip behandle personopplysningene dine for å kunne levere disse til kunden.

Ansvarlig for personopplysninger

Den som er ansvarlig for personopplysninger er den bedriften som til slutt vil behandle personopplysningene dine. Det er en avtale mellom denne bedriften og Jobtip, for å forsikre begge parter om at personopplysningene håndteres riktig i henhold til de lover og regler som finnes for håndtering av personopplysninger og sensitiv informasjon.

Det er viktig å tenke på at den som er ansvarlig for personopplysninger kan ha en annen policy for hvordan personopplysningene dine skal håndteres. Det gjør at Jobtip kun følger det som står i dette dokumentet.

Hvilken informasjon Jobtip lagrer

For å kunne søke den bedriften du ønsker kan Jobtip ha behov for å lagre informasjon om din erfaring fra arbeidslivet, utdanning, CV og personlig brev. Disse dokumentene kan inneholde informasjon som:

  • Navn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Lenker til sosiale medier (for eksempel Linkedin)
  • Personopplysninger (om du selv har oppgitt det i din CV)

Hvor lenge lagres opplysningene

Jobtip har gjort en vurdering av hvor lang tid en rekruttering kan ta. Denne tiden er seks måneder. Derfor velger Jobtip å lagre personopplysningene dine i seks måneder som standard, og etter dette vil opplysningene dine fjernes automatisk. I noen tilfeller vil Jobtip sende en e-post med kontaktopplysningene dine til rekrutteringsansvarlig for å vise personen at du har søkt. Alle e-poster med kontaktopplysningene dine fjernes automatisk etter 90 dager.

Som kandidat har du også rett til å endre og ta bort opplysningene på forespørsel. Kunden har også rett til å fjerne opplysningene dine.

Hvilke rettigheter har du over dine personopplysninger?

Du har rett til din informasjon. Etter at du har fylt ut opplysningene dine, vil du få en e-post som beskriver hvordan du kan endre opplysningene dine eller bryte samtykket for at Jobtip skal behandle dine personopplysninger.

  • Få tilgang til personopplysningene dine
  • Få feilaktige opplysninger rettet opp
  • Få personopplysningene dine slettet
  • Innvendinger mot at personopplysninger brukes for automatiserte beslutninger og profilering.
  • Flytt personopplysningene (dataportabilitet)

 

Det er godt å vite at Jobtip ikke er ansvarlig for hvordan den endelige kunden behandler personopplysningene dine. Om du ønsker å kontakte kunden direkte har ikke Jobtip noen rett til å gi deg kontaktopplysningene. Om du ønsker å kontakte bedriften som står ansvarlig for kontaktopplysningene dine, så anbefaler vi deg å søke opp bedriften. Du kan også sjekke om det er kontaktopplysninger i annonseteksten til ansvarlig rekrutterer.

Hva vil skje med opplysningene dine etter at du har oppgitt dem?

Når Jobtip har fått søknaden din, så vil opplysningene dine lagres i systemet vårt. I noen tilfeller sendes en e-post med dine opplysninger til kunden som en påminne om at du har søkt. Etter at søknadsperioden har utløpt vil en oppsummerende e-post bli sendt ut sammen ditt navn og kontaktopplysninger.

Jobtip sitt system har et søkbart register der Jobtip enkelt kan søke opp kontaktopplysninger. Det er kun den personen som er ansvarlig for relasjonen med den kunden du har valgt å søke deg til, samt ansatte hos Jobtip med en spesiell teknisk tilhørighet som kan se opplysningene dine. Alle opplysninger som lagres krypteres for å øke sikkerheten. Alle opplysninger er beskyttet av et brukernavn og passord. All informasjon lagres innen EU.

Skapa attraktiva rekryteringsannonser