GDPR

Introduksjon

Jobtip utvikler programvare som lar kandidater søke på ledige stillinger hos arbeidsgivere. På grunn av dette fungerer Jobtip som en leverandør av personopplysninger for den kunden som ønsker å benytte seg av Jobtip sine tjenester. Den endelige kunden er den som til sist står ansvarlig for personopplysninger. De kandidatene som velger å søke jobb gjennom Jobtip sine tjenester godkjenner en avtale der de aksepterer at informasjonen deres blir håndtert i henhold til GDPR, samt at informasjonen videresendes til den som til slutt er ansvarlig for personopplysninger. Jobtip gir ikke personopplysninger til noen andre enn den som til slutt er ansvarlig for personopplysninger.

Hva er det kandidaten godkjenner?

 • Hver kandidat aksepterer at deres informasjon blir behandlet for å delta i søknadsprosessen.
 • Informasjonen lagret i seks måneder.
  • Det baseres på den omtrentlige tiden en rekrutteringsprosess vil ta.
  • Etter seks måneder vil informasjonen automatisk bli fjernet.
 • Kandidaten får en påminnelse med informasjon om:
  • Hvordan søknaden kan tilbakekalles.
  • Brukervilkår og hva som skjer med personopplysningene under rekrutteringsprosessen.
   • Denne informasjonen kan du også få ved å klikke på brukervilkår innen kandidaten gir sin godkjennelse.
  • Det må være riktig og gyldig grunn for at informasjonen skal bli lagret.
 • Jobtip spør aldri kandidater om de vil forlenge tiden en søknad skal lagres. Den slettes alltid etter seks måneder, uten mulighet til å forlenge den.

Sletting av opplysninger

 • Kandidater
  • Alle kandidater har mulighet til å avbryte en søknad. Denne informasjonen vil komme i en e-post med en lenke som går til søknaden. Det finnes en oversikt over hvilke personopplysninger som lagres for den aktive annonsen. Kandidaten kan da velge hvilke opplysninger som skal fjernes.
  • Som standard vil informasjonen kun spares i seks måneder, siden den slettes automatisk.
   • Opplysninger i e-post som sendes til kunde slettes automatisk etter 90 dager.
 • Kontaktopplysninger i annonser
  • Alle annonser som ligger ute kan ha kontaktopplysninger i seg. Det er en gyldig grunn og godkjennelse fra kunde for at personopplysningene skal være der. En annonse vil lagres i opptil to år, siden det er en stor del av jobtip sine kunder som velger å bruke informasjon fra tidligere annonser på nytt. Tilbakekalling av søknader skjer muntlig mellom Jobtip sin kontaktperson og kunden.
 • Opplysninger kan fjernes på forespørsel.

Håndtering av personopplysninger

 • All informasjon lagres i Jobtip sitt håndteringssystem for kandidater.
 • En e-post går ut til hver kunde når en kandidat har søkt på en stilling.
  • E-posten lagres i opptil 90 dager for å forsikre seg om at sluttkunden får mulighet til å ta del av opplysningene før det fjernes automatisk.
 • All informasjon lagres i et søkbart register og kan fjernes om det ønskes fra den som er ansvarlig for personopplysningene eller den kunden som har søkt gjennom Jobtip sine tjenester.
 • All informasjon lagres innen EU.
 • All informasjon som lagres er kryptert og kan kun krypteres og dekrypteres av personer med en viss teknisk behørighet hos Jobtip.
 • Opplysninger om kandidaten kan kun nås av kunden eller den kontaktpersonen hos Jobtip som er ansvarlig for kunderelasjonen.

Privacy shield

 • Alle leverandører for Jobtip som ikke går under GDPR er listet under privacy shield.
 • Jobtip sine servere står i Irland og leies av Amazon.com.
 • Alle e-poster lagres ved hjelp av Mandrill, som eies av The Rocket Science.
  • Group LLC d/b/a MailChimp.
 • Øvrige leverandører.
  • Google LLC.
  • LinkedIn Corporation.
  • Facebook, Inc.
  • Twitter.

Skapa attraktiva rekryteringsannonser