Forvandle interesserte kandidater til faktiske søknader med Talent Automation!

  • Effektivisere deres rekrutteringsprosesser
  • Senk deres rekrutteringskostnader
  • Få flere kvalifiserte kandidater

Talent Automation -
- Kostnadseffektivt, enkelt, automatisert

Kun 2% av de besøkende på deres karriereside utfører en faktisk søknad. Resterende 98% finner aldri tilbake igjen.

Få maksimalt ut av deres trafikk og nå 100% av de interesserte kandidatene – helt automatisert!

Med Talent Automation kommuniserer dere direkte til kandidater som har besøkt deres karriereside men ikke søkt. Si ha det til høye rekrutteringskostnader gjennom å forvandle allerede interesserte kandidater til faktiske søknader. Med vår teknologi publiseres deres jobbannonser mot riktig målgruppe med bare et tastetrykk.

Slik fungerer Talent Automation!

Få maksimalt ut av trafikken på deres karriereside

Vi integrerer vår plug-in med deres eksisterende ATS-system. Det eneste dere behøver å gjøre er å legge ut deres jobbannonser som vanlig. Annonsen kommer deretter til å bli publisert mot riktige kandidater på sosiale medier – helt automatisk.

Talent Automation bearbeider deres talentpool

Talent Automation segmenterer kandidatene etter yrkesgruppe som deretter bearbeides med automatiserte Employer Branding-budskap. Budskapene varieres gjennom hele kandidatreisen – fra å ha vist interesse til at kandidaten sender inn en søknad!

Potensielle kandidater forvandles til faktiske søknader

Ved å synes i sosiale medier kommer dere til å drive trafikk til deres karriereside og bygge opp en verdifull kandidatbank! Med andre ord – Talent Automation er for dere som vil effektivisere deres langsiktige rekrutteringsarbeid og forvandle både aktive og passive arbeidssøkere til kvalitative kandidater.

Jobtop Talent Automation —
forvandler deres karriereside til den fremste kilden til å fange talenter.

Skapa attraktiva rekryteringsannonser